Saturday, October 1, 2016

Download Obesenec Apk Download

Obesenec
Download Obesenec Apk Download
Klasická hra Obesenec, v ktorej súťažiaci háda písmená v náhodne zvolenom výraze.
Spolu obsahuje 4000 výrazov a stále pribúdajú nové kategórie!
So známymi sa okrem hádania slov z pripravených kategórií môžete zabaviť aj hádaním vlastného slova.
Počas hry môžete nahrať body a dostať sa medzi TOP hráčov v tabuľke.

- viac ako 30 kategórií a viac ako 4000 slov
- vytvorenie vlastného slova
- skóre a tabuľka najlepších hráčov
- 3 životy na začiatku hry
- 1 bod za každé uhádnuté slovo
- po každých 10 bodoch jeden extra život navyše
- uhádnuté slovo bez chyby = 3 body
- zvukové efekty
- skvelá grafika a veľa zábavy

Kategórie:
Plemená psov
Slovenskí olympionici 2014
Olympijské športy
Vybrané slová
Hokejové kluby
Víťazi US Open
Víťazi Tour de France
Vedci
Huby
Oblečenie
Cudzie slova
Filmy SK
Futbalove Kluby
Herci
Hokejisti SVET
Hokejisti SK
Hlavné mestá sveta
Chemicke prvky
Krstné mená
Křestní jména
Liečivé rastliny
Rieky SK
Obchodné značky
Ovocie
Pohoria SK
Politici SR
Povolania
Spisovatelia SK
Speváci
Å portovci SK
Štáty
Superstaristi
Telo
Vedné odbory
Zelenina
Značky áut
Zvierata

Ďalšie hry na http://www.kneego.org.

The classic game of Hangman in which contestants guess letters in the random expression.
Along contains 4000 terms and constantly updated with new categories!
With known inter guessing words from categories you ready to have fun and Guessing own words.
During the game you can upload items and get the top players at the table.

- More than 30 categories and over 4000 words
- Create your own words
- Score a table top players
- 3 lives at the beginning of the game
- 1 point for each word guessed
- Every 10 points one extra extra life
- Guessed word without error = 3 points
- Sound effects
- Great graphics and a lot of fun

Category:
Dog breeds
Slovak Olympians 2014
Olympic Sports
Selected tags
Hockey Clubs
Winners US Open
The winners of the Tour de France
Researchers
Mushrooms
Clothes
Foreign words
SK Movies
Football clubs
Actors
Hokejisti WORLD
Hockey players SK
The capitals of the world
Chemical elements
First names
First Name
Medicinal plants
Rivers SK
Trademarks
Fruit
Mountains SK
Politicians SR
Occupations
Writers SK
Singers
Athletes SK
Countries
Superstaristi
Body
Science
Vegetables
Car Brands
Zvierata

Other games http://www.kneego.org.

Download Link : Link


Obesenec Hacks and cheats,Download Obesenec Apk Download,Hack Obesenec game,Cheats Obesenec,Obesenec unlimted resources,Obesenec speed hack,Obesenec free gems coins resources,Apk Download Obesenec,Obesenec mod APK + [OGG] Data,Free gems coins Obesenec,Obesenec free resources,how to hack Obesenec

No comments:

Post a Comment